Karting centar Jagodina

KARTING SPORTSKI KLUB

''J A G O D I N A''

''RACING TEAM''

 

Karting sportski klub ''Jagodina'', skraćeno k.s.k. ''Jagodina'' vrlo uspešno funkcioniše u sklopu Karting centra Jagodina kako na dosadašnjoj ''staroj'' karting stazi tako i na potpuno novom karting centru od jula 2016 godine. Karting sportski klub sa prvim nazivom ASK ''IDEEA'' osnovan je 1997 godine i prvo učešće u karting šampionatu Republike Srbije imao je 2009 godine. Kvalitetan rad sa decom i odlična logistika takmičarima i roditeljima koju k.s.k. ''Jagodina'' pruža doprinelo je da veliki broj takmičara i članova kluba čine deca i odrasli iz drugih gradova R. Srbije koji zajedno sa ksk ''Jagodina'' ostvaruju odlične, vrhunske rezultate. (Osvajači prvenstva Karting Saveza u konkurenciji klubova u sezoni 2014/2015/2016/2017 godine).

Učlanjenje u ''RACING TEAM'', karting sportski klub je besplatno i vrlo jednostavno. Mogu se učlaniti osobe oba pola, deca već od 6 godina starosti i odrasli bez limita, tj. dok god se osećaju psihofizički spremno. Ako je u pitanju punoletno lice dovoljna je odštampana lična karta ili mi to možemo za vas uraditi u prostorijama kluba, dve fotografije... Za maloletna lica i decu dostavljaju se takođe dve fotografije, izvod iz matične knjige rođenih a popunjava se i overava saglasnost jednog od roditelja. Takođe je neophodno da budući članovi popune i potpišu pristupnicu klubu. U ime dece starosti od 6 do 14 godina pristupnicu potpisuje jedan od roditelja ili zakonski staraoc dok za maloletnike starosti od 14 do 18 godina pristupnicu potpisuju i maloletnik i roditelj.

Svaki član kluba ima posebne pogodnosti korišćenja karting staze Karting centra Jagodina ukoliko ima svoje karting vozilo i određene popuste na vožnje rental kartinga ukoliko lice nema svoj karting. Takođe naročito sa decom i neiskusnim vozačima, stručna lica k.s.k. ''Jagodina'' rade na edukaciji i poboljšanju vozačkih sposobnosti i kako bi u određenom trenutku mogli učestvovati u određenim zvaničnim takmičenjima.

Sem rada na stazi klub pruža određene edukativne informacije vezano za određene pravilnike takmičenja, značenja naredbodavnih zastavica sudija i drugih stručnih lica... Takođe klub daje određene smernice u cilju što bolje pripreme kartinga i takozvanog podešavanja karting za određene staze, određene vremenske uslove.

Za svakog zainteresovanog koji želi da se bavi ovim vrlo interesantnim i zahtevnim tehničkim sportom, koji je spoj vozačkih sposobnosti, napornih treninga i tehnički kvalitetno pripremljenog vozila k.s.k.''Jagodina'' pruža sve dodatne informacije i zainteresovanim budućim vozačima olakšava nabavku karting vozila, opremu za vozača (homologiran kombinezon, kaciga, rukavice, patike, okovratnik, zaštitni prsluk), transport do staze gde se takmičenje ili trening održava i samu logistiku oko licenciranja, veifikacije...

U karting sportu zastupljene su sledeće kategorije, klase:

BAMBINI uzrast od 6 do 9 godina kartinzi kategorije MINI sa motorima do 60cm3;
MINI uzrast od 9 do 12 godina kartinzi kategorije MINI sa motorima do 60cm3;
JUNIOR uzrast od 9 do 12 godina junior kartinzi sa motorima do 125cm3;
Formula A uzrast od 15 god i stariji senior kartinzi sa motorima do 110cm3 bez kvačila;
KZ 2
uzrast od 15 god i stariji senior kartinzi sa motorima do 125cm3 sa menjačem;
TAG SPuzrast od 15 god i stariji senior kartinzi sa motorima do 125cm3 sa kvačilom;