Karting centar Jagodina

Karting servis, održavanje...

KARTING centar Jagodina sem ponude koja se odnosi na komercijalnu, rekreativnu i profesionalnu vožnju nudi usluge koje se odnose na lake i brze servise i održavanje karting vozila.

K A R T I N G   S E R V I S

- demontaža i montaža guma  -  250.00 din po točku (skidanje i montiranje druge gume)
- karting pranje  -  1000 din čišćenje, odmašćivanje i podmazivanje kartinga