Karting centar Jagodina

KARTING SPORTSKI KLUB

‘’ J A G O D I N A’’

T A K M I Č A R I:

 1. Marković Luka                     Jagodina
 2. Milosavljević Saša               Jagodina
 3. Milosavljević Stevan            Jagodina
 4. Milojević Aleksa                   Kragujevac
 5. Milojević Aleksandar            Kragujevac
 6. Milenković Rade                  Jagodina
 7. Stevanović Uroš                  Požarevac
 8. Stevanović Igor                    Požarevac
 9. Marković Miroslav                Kragujevac
 10. Kostić Nenad                       Jagodina
 11. Marković Zoran                    Kragujevac
 12. Nešić Marko                         Jagodina
 13. Milić Jovan                           Jagodina
 14. Katanić Miroslav                  Jagodina
 15. Janićijević Srđan                 Jagodina
 16. Janković Nebojša                Niš
 17. Milošević Vojislav                Sr. Kamenica
 18. Ristić Manojlo                     Niš
 19. Jovašević Lazar                  Čačak
 20. Miodragović Miloš               Vr. Banja