Karting centar Jagodina

karting ''HOTEL''

KARTING centar Jagodina sem ponude koja se odnosi na komercijalnu, rekreativnu i profesionalnu vožnju nudi i obezbeđen, uređen prostor za smeštaj karting vozila i opreme.

 K A R T I N G ''H O T E L''

Garažno mesto (u jednoj garaži ima 4 garažna mesta)

- zakup garažnog mesta za 1 mesec     -  4500 din
- zakup garažnog mesta za 3 meseca   -  12000 din
- zakup garažnog mesta za 6 meseci    -  22000 din
- zakup garažnog mesta za 12 meseci  -  40000 din

Garaža  - garaža je veličine 15 m2, 

- zakup garaže za  6  meseci  -  60 000 din
- zakup garaže za 12 meseci  - 100 000 din
- korisnik ima sve potrebne priključke i apsolutnu samostalnost korišćenja. 
- nije dozvoljeno garažiranje kartinga trećih lica;
- prilikom zakupa garaže korisnik ima 50% popusta na korišćenje karting staze

Navedena ponuda osmišljena kako bi se vozačima olakšao deo koji se odnosi na najteži deo, tj. pripremu, utovar, istovar i transport karting vozila i opreme.