Karting centar Jagodina

R E N T A L   k a r t i n g

RIMO Alpha kart
BrigsStration 306 - 13ks
Caroli kart
Honda GX 270 - 9 ks
10 min - 1200 din 10 min - 1000 din
15 min - 1500 din 15 min - 1400 din
20 min - 2000 din 20 min - 1800 din
30 min - 2500 din (3x10min - 2800din) 30 min - 2500 din
60 min - 5000 din (6x10min - 6000din) 60 min - 4500 din

Vožnje od 20 - 30 - 60 minuta mogu da se voze iz više faza u toku jednog dana; Pre svake voznje bespatna obuka, prvi krug, kaciga i potkapa;
Pamučna fantomka, balaklava ''potkapa'' - 250 din;

Z A K U P   S T A Z E:

- Dnevni zakup staze     2000 din
- Mesečni zakup staze   12000 din
Uplata zakupa staze vrši se pre prvog izlaska na stazu;
korisnik je u obavezi da u svojoj opremi poseduje i koristi PVC ciradu minimalne površine 1.5 x 2 m
kako bi se izbeglo nepotrebno flekanje i prljanje staze prilikom podmazivanja i sipanja benzina.

Za aktivne članove, takmičare Karting sportskog kluba ''Jagodina'' dnevni zakup staze je 1000 din;
Za takmičare koji su kao članovi našeg kluba osvojili titulu šampiona zakup staze, trening je besplatan;

K A R T I N G   ''H O T E L''


Garažno mesto
(u jednoj garaži ima 4 garažna mesta)

- zakup garažnog mesta za 1 mesec     - 4000 din
prilikom zakupa garaže ili garažnog mesta korisnik ima popust na korišćenje karting staze (dnevni zakup staze 1000 din)

Garaža
  - garaža je veličine 15 m2, 

- godišnji zakup garaže                      -  70 000 din
- korisnik ima sve potrebne priključke i apsolutni samostalnost korišćenja. 
- nije dozvoljeno garažiranje kartinga trećih lica;
- prilikom zakupa garaže korisnik ima popust na korišćenje karting staze

P O K L O N   V A U Č E R I

Prilikom kupovine ''Poklon vaučera'' ostvaruje se popust od 20% na već postojeće cene kod rentaranja komercijalnih ''rental'' kartinga i zakupa staze;

K A R T I N G   S E R V I S

- demontaža i montaža guma - 250.00 din po točku (skidanje i montiranje druge gume)
- karting pranje                    - 1000 din čišćenje, odmašćivanje i podmazivanje kartinga