Karting centar Jagodina

R E N T A L   k a r t i n g

RIMO Alpha kart
BrigsStration 306 - 13ks
Caroli kart
Honda GX 270 - 9 ks
10 min - 1200 din 10 min - 1000 din
15 min - 1500 din 15 min - 1400 din
20 min - 2000 din 20 min - 1800 din
30 min - 2500 din (3x10min - 2800din) 30 min - 2500 din
60 min - 5000 din (6x10min - 6000din) 60 min - 4500 din

Vožnje od 20 - 30 - 60 minuta mogu da se voze iz više faza u toku jednog dana; Pre svake voznje bespatna obuka, prvi krug, kaciga.
Pamučna fantomka, balaklava ''potkapa'' - 250 din;

Z A K U P   S T A Z E: (svakog dana od 10.00 do 22.00)

- Dnevni zakup staze     2000 din
- Mesečni zakup staze   12000 din
Uplata zakupa staze vrši se pre prvog izlaska na stazu;
- Za aktivne članove, takmičare Karting sportskog kluba ''Jagodina'' dnevni zakup staze je 1000 din;
-
Za vozače, korisnika zakupa garaže ili garažnog mesta, dnevni zakup staze je 1500 din;
-
Za takmičare koji su kao članovi našeg kluba osvojili titulu šampiona zakup staze, trening je besplatan;
korisnik je u obavezi da u svojoj opremi poseduje i koristi PVC ciradu minimalne površine 1.5 x 2 m
kako bi se izbeglo nepotrebno flekanje i prljanje staze prilikom podmazivanja i sipanja benzina.

K A R T I N G   ''H O T E L''


Garažno mesto
(u jednoj garaži ima 4 garažna mesta)

- zakup garažnog mesta za 1 mesec     - 4000 din
prilikom zakupa garaže ili garažnog mesta korisnik ima popust na korišćenje karting staze (dnevni zakup staze 1500 din)

Garaža
 
garaža je veličine 15 m2, predviđena za dva kartinga. Svaki sledeći karting doplaćuje se 12000 na godišnjem nivou stim da taj vozač nema popuste na dnevni zakup staze.

- godišnji zakup garaže - 70 000 din. (600e)
- korisnik ima sve potrebne priključke i apsolutni samostalnost korišćenja.
- nije dozvoljeno garažiranje kartinga trećih lica;
- prilikom zakupa garaže korisnik ima popust na korišćenje karting staze;

P O K L O N   V A U Č E R I

Prilikom kupovine ''Poklon vaučera'' ostvaruje se popust od 20% na već postojeće cene kod rentiranja komercijalnih ''rental'' kartinga i zakupa staze;

K A R T I N G   S E R V I S

- demontaža i montaža guma - 250.00 din po točku (skidanje i montiranje druge gume)
- karting pranje - 1000 din čišćenje, odmašćivanje i podmazivanje kartinga